اجتماعی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

زنان و بانوان در هر کشور و جامعه ای نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت آن ایفا میکنند، امروز زنان به عنوان نیروی انسانی متخصص و کارآمد دوشا دوش مردان در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و... پذیرای مسئولیتی خطیر هستند و هر کشور و جامعه ای که حقوق زنان را نادیده گرفته و آنان را به عنوان شی یا ابزارکار می پنداشتند و حقوق انسانی و ارزشی زنان را نادیده گرفته اند رو به زوال رفته و از توسعه و پیشرفت بازمانده اند. یکی از این کشورها، کشور ایران در زمان پهلوی بوده است. با وجود اینکه اولین قانون اساسی در سال 1285 هجری شمسی همگام با نهضت مشروطه خواهی در زمان مظفرالدین شاه به تصویب رسیده است در اصول ومفاد آن از حقوق زنان چشم پوشی نموده و جایگاهی برای زنان به عنوان مادر بودن یا همسر بودن در قانون اساسی در نظر گرفته نشده است این قانون در مورد نمایندگی زنان در مجلس سنا، شورای ملی و ماموریت های سیاسی ساکت مانده و رسیدن به مقام سلطنت را صرفا حق مرد شناخته است. با از بین رفتن حکومت شاهنشاهی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، ضرورت قانونی بین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران و تعیین کننده ارزشهای الهی و حاکمیت قوانین و نیل به استقلال در زمینه های مختلف و حافظ حقوق همه اقشار کشور وجود داشت       


...ادامه مطلب
نویسنده : عاشرمحمدرئوفی بازدید : 595 تاريخ : دوشنبه 4 دی 1391 ساعت: 4:36

close
تبلیغات در اینترنت