جایگاه حقوقی زنان در نظام جمهوری اسلامی مقاله ای به قلم سلیمان هاشمی

ساخت وبلاگ

امکانات وب

چکیده : زنان و بانوان در هر کشور و جامعه ای نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت آن ایفا میکنند، امروز زنان به عنوان... با عنوان : جایگاه حقوقی زنان در نظام جمهوری اسلامی مقاله ای به قلم سلیمان هاشمی بخوانید :


 قانون اساسی جمهوری اسلامی تبلور انگیزه ها و اهداف و شعارهای صاحبان مذهب و تنها سند مبین اصالت این انگیزه ها و شعارهاست و حاصل پیام های بنیانگذار انتقلاب امام خمینی (ره) می باشد. همانطور که در زمان تدوین قانون اساسی 4 توصیه بنیادین را به اعضای تدوین قانون اساسی اعلام فرمودند: قانون اساسی باید 

1) حافظ و حامی حقوق ومصلح تمام قشهرای ملت و دور از تبعیض های ناروا باشد.

2) پیش بینی نیازها و منافع نسلهای آینده باید چنان باشد که مدنظر شارع مقدس اسلام باشد.

3) صراحت و روشنی داشته باشد.

 4) صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای دیگران نهضت های اسلامی را داشته باشد.

جای گرفتن عنوان زن در مقدمه و متن قانون اساسی بیانگر اهمیت و نگرش ارزشی تدوین کنندگان این قانون به نقش زن و مسئولیت های خطیر اوست. از آنجایی انقلاب اسلامی ایران با رهبری حضرت امام خمینی (ره)، انقلابی برخاسته از متون قرآن و دین مبین  اسلام بود در تعریف جایگاه زن در قانون اساسی نیز به آیات قرآن و سیره رسول اکرم و بزرگان دین اسلام استنا نموده اند. بویژه با استنا به آیات 21 سوره روم، 97 سوره مبارکه نحل، آیه 228 سوره مبارکه بقره در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه و موقعیت زن در جمهوری اسلامی چنین تعریف شده است: در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استمشار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیضای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظائف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری و در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود  هم رزم مردان در میدان های فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. مطابق با اصل بیستم قانون اساسی "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند". طبق شریعت اسلام زن و مرد از حقوق برار برخودارند و اصل بیستم قانون اساسی نیز مردان و زنان را به طور مشترک و یکسان مدنظر قرار داده و بر این امر تاکید نموده است. علاوه بر آن، اصل 21 قانون اساسی، توجه ویژه ای را به مسائل زنان معطوف نموده است بر اساس این اصل «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:»

 1) ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او .

2) حمایت بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست .

3) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ یکسان و بقای خانواده .

4) ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست .

5) اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .

این اصل حاکی از نگاه جانبدارانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به زن و حساسیت خاص به حقوق زنان می باشد. طبق بند های 2، 3، 5 اصل بیست و یکم قانون اساسی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به نقش های مادری و همسری زن اشاره داشته و با حمایت ویژه زنان در کانون خانواده از امکان تضییع حق ایشان در خانواده جلوگیری بعمل آورده است اما در دو بند دیگر از اصل فوق بندهای 1و4 اساسا زن را فارغ از جایگاه او در خانواده مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده تا به حمایت ویژه از زنان، فارغ از نقش همسری یا مادری بپردازد. همانطور که در بیداری اسلامی منطقه شاهد هستیم همواره الگو و نمونه برای زنان و بانوان سایر کشورهای اسلامی بوده است. امروزه زنان در کشورهای حاشیه خلیج فارس حق شرکت در انتخابات و حق نمایندگی در مجلس سنا و فعالیت های سیاسی را ندارند و همواره بر این امر معترض بوده اند و در بیداری اسلامی امروز نیز صف اعتراض بانوان بسیار طویلتر از مردان است. اما در نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی و قانون مدنی همواره ارزش و کرامت والا و انسان ساز بانوان مورد تاکید قرار گرفته است. در عرصه هایی که قانون برای بانوان ایرانی مهیا نموده است، زنان ایرانی توانستند در زمینه های سیاسی،اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و ... با زنان کشورهای دنیا به رقابت بپردازند و امروز زنان در مجلس شورای اسلامی و در قوه مجریه و در نهادهای مدنی و مدیریتی نقش مهمی را در پیشبرد اهداف عالیه مقدس جمهوری اسلامی بر عهده دارند بطوریکه در شورای اسلامی شهرها و در اکثریت شهرهای ایران بانوان جز اعضای اصلی بوده وتوسط مردم در صورتیکه در اکثر کشورهای عربی بانوان مسلمان از حق رانندگی که از ابتدایی ترین حقوق آزادی زنان بشمار میرود محروم هستند.

 

 

...
نویسنده : عاشرمحمدرئوفی بازدید : 596 تاريخ : دوشنبه 4 دی 1391 ساعت: 4:36