هرگز نیکی با بدی برابر نیست

ساخت وبلاگ

امکانات وب

چکیده : هرگز نیکی با بدی برابر نیست. (بلکه به اعتبار نتیجه واثر، فرق می کنند، وقتی که چنین است پس) شما (... با عنوان : هرگز نیکی با بدی برابر نیست بخوانید :


هرگز نیکی با بدی برابر نیست. (بلکه به اعتبار نتیجه واثر، فرق می کنند، وقتی که چنین است پس) شما (وکسانی که از شما پیروی می کنندنیز) بدی را با نیکی جواب دهید پس در اینصورت کسی که دشمن تو است دوست قلبی تو می گردد(یعنی بدی را با بدی جواب دادن ،دشمنی را کم نمی کند، بلکه آن را بیشتر می کند در صورت جواب دادن بدی با نیکی اگر طرف کاملا ذلیل وبدبخت نباشد پس این نیکی او را مجبور می کند که دشمنی را ترک کند حتی که او از نیکی شما متاثر شده ودوست شما می گردد. لیکن چون در جواب بدی نیکی واحسان کردن بسیار دشوار است خداوند بزرگ ارشاد می فرماید که )این مقام بلند فقط به کسانی داده می شود که صابر باشند(که برداشت مصایب عادت آنها شده باشد)واین مقام بلند به کسی داده می شود که صاحب نصیب بزرگی باشد. واگر در چنین وقتی از طرف شیطان به شما وسوسه هایی برسد(مثلا، از نیکی واحسان کردن به او به شما توهین می شودیا از این حوصله ی او بلند می شود وغیره...) پس به خداوند متعال پناه ببر که او بدون شک شنوا وداناست.

برگرفته از کتاب فضایل صدقات

 

...
نویسنده : عاشرمحمدرئوفی بازدید : 460 تاريخ : جمعه 1 دی 1391 ساعت: 18:32